Svenska Lutan

Gitarrbyggare Heikki Rousu

Svenska lutan

Den svenska lutan här i en nylonsträngad variant. Spelsträngarna över greppbrädan har mensuren 613 mm och de friliggande nylonbasarna är 765 mm långa.

Lutan är byggd med lönn i botten, sidor och hals. Locket är i gran.

Lutan kan även fås med stålsträngar.