Stålsträngad Gitarr

Gitarrbyggare Heikki Rousu

Stålsträngad gitarr

Genom åren har jag byggt flera olika modeller av stålsträngade gitarrer. Gitarrerna får olika karaktär beroende på val av modell och material. Jag eftersträvar klarhet i tonen och balans i gitarrens totala register.